SDCPC’ye Hoş Geldiniz!

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) disiplinler arası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için sürdürülebilir kalkınma ve ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde yenilikçi teknoloji transferi sağlamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bir araştırma merkezi olan ofis, en iyi uygulamaların yapılmasını ve sürdürülebilir bölgelerdeki sürdürülebilir üniversite kampüslerinin devamlı desteğini sağlamaya yönelik işbirliğini kapsayan yenilikçi öğretme ve uygulamalı araştırmayı geliştirmektedir. Sürdürülebilir kentsel planlama kavramı da son yıllarda kavrayıcı sistematik yaklaşımın ve idari düzenin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla gündeme gelmektedir.Ana Sayfa / Kurul / Ekip/ Misyon/ Vizyon / Amaçlar / Yıllık Faaliyet Raporları / Paydaşlar / Makaleler / Konferans Sunumları ve Posterler / Projeler / Organizasyonlar / İletişim

BU Ana Sayfa / BU ESC / BU Library

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi 34342 Bebek, Istanbul.
Tel: +90 212 359 46 23 / +90 212 359 48 37